You are here: Home » poradnik szkoleniowy » technika pływania » trawers
trawers

 

Trawers

Podobnie jak promowanie trawers jest elementem poruszania się w poprzek nurtu. Element ten wykorzystujemy w celu szybkiego przedostania się na drugą stronę nurtu.
Przy silnym i wąskim nurcie przejście na druga stronę za pomocą promowania jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, dlatego znajomość tego sposobu jest niezbędna. Jest to element trudniejszy do wykonania niż promowanie, dlatego nauczmy go po wcześniejszym opanowaniu promowania.

  • rozpędź kajak w cofce (rys.1 a),
  • ostatnie pociągnięcie wykonaj ręką dalszą (rys.1 b),
  • wyjdź z cofki pod kątem około 45 stopni do nurtu (rys.1 b) wykonując prawidłowy przechył,
  • będąc na nurcie wykonaj mocne pociągnięcie do przodu ręką dalszą tak silnie, aby nurt nie obrócił kajaka dziobem w dół rzeki (rys.1 c), w przypadku szerszego nurtu wykonaj kilka pociągnięć,
  • wejdź do sąsiedniej cofki zmieniając przechył (rys.1 d),
  • wykonaj kontrę, ręką bliższą, zakończoną pociągnięciem do przodu (rys.1 e).

 

ms_trawers
rys.1 Trawers

 

 

ms_trawershtml
Animacja trawersu

 

Błędy:

  • zbyt mały kąt wyjścia kajaka względem nurtu (powoduje to wykonanie promowania),
  • zbyt mała prędkość kajaka przy wyjściu,
  • zbyt mały przechył podczas wychodzenia z cofki i na nurcie (częsta przyczyna wywrotek),
  • brak lub zbyt późna zmiana przechyłu przy wejściu do sąsiedniej cofki (najczęstsza przyczyna wywrotek).

 

ms_trawzly
rys.2 Nieprawidłowo wykonany trawers
(kajak obrócił się rufą w stronę nurtu)