You are here: Home » skala trudności rzek górskich WW
skala trudności rzek górskich WW

Materiały szkoleniowe

SKALA TRUDNOŚCI rzek górskich WW*
(WHITE WATER)

*według J. Starzyńskiego

Skala trudności mówi nam, jakich umiejętności potrzebujemy, aby spłynąć dany fragment rzeki. Dzięki tej skali możemy wybierać rzeki do pływania dla siebie, nawet wcześniej ich nie widząc, a korzystając tylko z ich opisu.
 

WW I
„łatwo”
Woda płynie, ale koryto rzeki jest otwarte, zakręty łagodne, pojedyncze głazy.
WW II
„umiarkowanie trudno”
Droga płynięcia jest oczywista, ale występują drobne przeszkody. Mogą występować fale, małe odwoje i niskie progi. W niektórych miejscach woda nagle przyspiesza.
WW III
„trudno”
Drogę należy wybrać, ale można to uczynić z kajaka. Fale mogą być wysokie i nieregularne. Mogą występować głazy i inne przeszkody, często spotyka się odwoje i małe wiry.
WW IV
„bardzo trudno”
Droga płynięcia nie zawsze łatwa do znalezienia. Wielu kajakarzy musi wyjść z kajaka i obejrzeć bystrze z brzegu. Bystrza są długie, ciągłe i trudne. Odwoje są duże i silne. Wymagane jest skomplikowane i uważne  manewrowanie kajakiem.
WW V
„wyjątkowo trudno”
Rozpoznanie z brzegu jest konieczne, ponieważ bystrza stwarzają poważne zagrożenia. Mogą zawierać wysokie progi, wąskie przejścia, bardzo skomplikowane szachownice z dużych głazów, niebezpieczne odwoje. Trudności występują ciągle na dłuższych odcinkach. Konsekwencje wywrotki mogą być poważne.
WW VI
„granica pływalności”
Bystrze jest w zasadzie niespływalne. W określonych warunkach (odpowiedni stan wody, pogoda) bardzo doświadczeni kajakarze mogą podejmować próby przepłynięcia. Konsekwencje pomyłki są zawsze bardzo poważne.