You are here: Home » Podstawowy moduł ratownictwa kajakowego- Woda Płynąca
Podstawowy moduł ratownictwa kajakowego- Woda Płynąca

MIEJSCE: rzeka Dunajec (Sromowce Niżne-rozpoczęcie szkolenia – baza RETENDO)
Terminy:

16.05.2021 i
23.05.2021
KOSZT SZKOLENIA: 300 zł

Szkolenie zgłoszone do PZK-aj  w Systemie Instruktorskich Modułów Szkoleniowych (SIMS), jeden z modułów szkoleniowych na INSTRUKTORÓW TURYSTYKI i REKREACJI KAJAKOWEJ
zgłoszone do PSKK – Polski System Kwalifikacji Kajakowych.

Cele kursu

Podnoszenie świadomości na temat potrzeby posiadania umiejętności ratowniczych i asekuracyjnych w środowisku płynącej wody.

 • Wyszkolenie osób biorących udział w kursie jako uczestników podstawowych akcji ratunkowych pod kierownictwem doświadczonego ratownika (kajakarza). Celem jest czynne uczestnictwo w akcji ratunkowej, a nie planowanie i kierowanie akcją ratowniczą.
 • Nauczenie samo asekuracji w środowisku rzeki;
 • Nauczenie podstawowych technik posługiwania się rzutką na rzece;
 • Zrozumienie potrzeby stworzenia systemu działania w sytuacji kryzysowej (korzystanie z protokołów bezpieczeństwa);
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie zasady „czystej liny”. Kurs ten jest przeznaczony dla wszystkich kajakarzy pływających po rzekach nizinnych i górskich do skali trudności ZWA do WWII.

Wymogi:

 • Udział w Podstawowym module ratownictwa kajakowego – woda stojąca (15.05.2021 jest prowadzony Podstawowy moduł ratownictwa kajakowego – woda stojąca)
 • uczestnicy biorący udział w zajęciach na łódkach muszą posiadać 3 stopień PSKK (nizinny lub górski lub morski) lub co najmniej umiejętności poruszania się w łódce po rzece o trudności WWI,
 • uczestnicy muszą posiadać ubiór dostosowany do panujących warunków i móc w nim pływać wpław w wodzie,

Rekomendowane jest ukończenie kursu pierwszej pomocy (8 godzin).

Wyposażenie

Poniżej znajduje się lista zalecanego sprzętu, który uczestnik kursu powinien posiadać:

 • Kajak jednoosobowy z komorami wypornościowymi – długi lub krótki (w szczególnych przypadkach możliwość wypożyczenia kajaka na czas zajęć od organizatora)
 • kamizelka asekuracyjna z systemem szybkiego wypinania (pas bezpiecznikowy + „krowi ogon”), możliwość wypożyczenia kamizelki na miejscu,
 • rzutka w standardzie „czystej liny”, możliwość wypożyczenia rzutki na miejscu,
 • ubiór do pływania (uczestnicy muszą posiadać ubiór dający komfort termiczny przez kilka godzin moczenia w wodzie i być dostosowany do panujących warunków pogodowych, ubiór ma nie krępować podczas pływania w nim wpław w wodzie), w szczególnych przypadkach możliwość wypożyczenia pianki neoprenowej i kurtki kajakowej,
 • karabinek – to ważny element zajęć, jeśli masz karabinek alpinistyczny to wystarczy taki, jaki masz; jeśli nie masz – sugerujemy zakup karabinka osobistego HMS o jak największym prześwicie, nie ma możliwości wypożyczenia karabinków na miejscu,
 • taśma rurowa o długości 3-5 metrów (z pętlą zaszytą lub bez pętli), możliwość wypożyczenia taśmy na miejscu,
 • kask kajakowy ( możliwość wypożyczenia kasku na czas zajęć – zgłoś w mailu zgłoszeniowym)
 • gwizdek, zalecany sprzęt,
 • nóż, zalecany sprzęt.

Celem kursu jest zapoznanie się ze sprzętem jak i nauka korzystania z niego w praktyce oraz nauka improwizowanych systemów.

Program kursu:

1)Teoria i planowanie ogólne ratownictwa na wodzie płynącej

 1. zagrożenia i kwestie zdrowotne związane z uprawianiem kajakarstwa
 2. protokoły ratunkowe na wodzie płynącej
 3. podstawy locji kajakowej niezbędne do zajęć z ratownictwa
 4. zagrożenia występujące na rzece: budowle hydrotechniczne, fala i wiatr, zwalone drzewa, wodorosty, miejsca bagniste, sieci
 5. zachowania ratownika podczas spływu w zależności od charakteru rzeki i grupy spływowej
  1. prewencyjne zachowanie

działanie w sytuacji zagrożenia

2)Samo asekuracja

 1. defensywne płyniecie
 2. aktywne płynięcie
 3. nauka omijania przeszkód płynąc wpław w rzece
 4. korzystanie z pasa bezpiecznikowego na kamizelce asekuracyjnej

3)Techniki ratunkowe na rzece:

 1. w przypadku jednego ratownika
 2. w przypadku 2 i więcej ratowników

4)w przypadku jednego ratownikaw przypadku 2 i więcej ratowników

 1. instruowanie płynącego w pław do brzegu
 2. ratowanie płynącego za pomocą sztywnego przedmiotu
 3. ratowanie płynącego za pomocą rzutki, wszystkie zagadnienia niezbędne do bezpiecznego i skutecznego ratowania za pomocą rzutki
  1. rzut sklarowaną rzutką
  2. ponowny rzut rzutką

5)Ratowanie w odwoju za sztucznym progiem 

 1. zagrożenia występujące w odwojach o głębokiej cyrkulacji za sztucznym progiem (tylko teoria)
 2. samoratownictwo (tylko teoria)

udzielanie pomocy z zewnątrz: 2 techniki o najmniejszym ryzyku dla ratujących (ćwiczenia)

6)Brodzenie po płytkiej wodzie:

Jedna technika dotarcia do zaklinowanego poszkodowanego lub sprzętu

7)Zaklinowania kajaka

 1. Teoretyczne zagadnienia:
  1.  zaklinowania pomiędzy dwoma przeszkodami
  2. przyciśnięcie do drzewa
  3. – technika wyciągania kajaka po zaklinowaniu
  4. – postępowanie ratownika i osady podczas zaklinowania kajaka.
 2. Ćwiczenia:
  1. jeden ze sposobów wyciągania zaklinowanego kajaka

8)Ratowanie z łódki (kajaka)

 1. holowanie osoby na dziobie
 2. holowanie osoby na rufie
 3. Odzyskiwanie sprzętu:
  1. odzyskiwanie płynącego wiosła
  2. odzyskiwanie płynącego kajaka
  3. doprowadzenie łodzi do kajakarza po wywrotce z drugiego brzegu

węzły:

dwa niezbędne węzły potrzebne do przeprowadzenia nauczanych akcji ratunkowych

Galeria zdjęć: